Ombudsman: informatieverstrekking DUO moet effectiever

0
380
Ombudsman: informatieverstrekking DUO moet effectiever
Ombudsman: informatieverstrekking DUO moet effectiever

Informatieverstrekking DUO moet effectiever om inschakelen deurwaarders te voorkomen

De Nationale ombudsman Reinier outpost Zutphen constateert dat de standaard informatieverstrekking outpost DUO over schulden niet aansluit bij de leefwereld outpost (oud )studenten. De helft outpost (oud-)studenten met een betalingsachterstand komt in aanraking met een deurwaarder. Zij weten niet dat er een probleem is met de aflossing outpost boor studielening of hebben boor reisproduct niet op tijd stopgezet. De ombudsman pleit ervoor dat DUO persoonlijk hit opneemt met
(oud-)studenten om betalingsachterstanden niet verder op te laten lopen. Van Zutphen heeft daarnaast stevige kritiek op het studentenreisproduct: “Het huidige systeem, waarbij het studentenreisproduct doorway (oud-)studenten zélf moet worden stopgezet als het recht erop vervalt, is onlogisch en vormt op zich al een bron outpost schulden.” Hij heeft niet alleen aandachtspunten voor DUO en OCW, maar geeft ook tips aan studenten om boetes te voorkomen.

Een tyro kan tijdens zijn studie bij DUO spay lenen en gebruik maken outpost een reisproduct om gratis of met korting te reizen. De studielening moet uiteindelijk terugbetaald worden en het reisproduct moet approach na de studie worden stopgezet. De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig klachten outpost (oud-)studenten, die naar boor zeggen totaal onverwacht met een deurwaarder zijn geconfronteerd die een schuld komt innen. In 2015 is doorway DUO meer dan 140.000 keer een deurwaarder ingeschakeld. Dit was aanleiding voor de ombudsman om onderzoek te doen naar de effectiviteit outpost de informatieverstrekking outpost DUO aan (oud-)studenten over schulden.

Knelpunten: verschillende werelden en onlogisch OV-systeem
Uit het onderzoek blijkt dat DUO en (oud-)studenten elkaar vaak niet begrijpen. DUO communiceert op een standaardwijze over achterstanden en OV-schulden met een groot aantal digitale berichten, betalingsverzoeken, aanmaningen en notificatiemails. Terwijl deze bij (oud )studenten in boor digitale post ‘verdwijnen’ of niet goed worden begrepen doorway te ambtelijk taalgebruik. De Nationale ombudsman concludeert dat DUO zijn informatieverstrekking effectiever en persoonlijker kan maken. Dit geldt niet alleen voor de informatieverstrekking nadat een schuld is ontstaan, maar ook voor pro-actieve informatie om schulden te voorkomen.

Bovendien leidt het systeem dat DUO hanteert voor het studentenreisproduct, waarbij het reisproduct doorway (oud-)studenten zélf moet worden stopgezet als het recht erop vervalt, kid veel verwarring en onbegrip. Hierdoor vormt het systeem op zich al een bron outpost schulden.

Meer persoonlijk contact
Om betalingsachterstanden niet verder op te laten lopen, geeft de Nationale ombudsman aan DUO als aandachtspunt mee om vaker persoonlijk hit op te nemen met (oud-)studenten. Dat levert over het algemeen meer spay én meer waardering outpost de burger op. DUO kan bijvoorbeeld telefonisch hit opnemen, voordat de schuld wordt verrekend of wordt overgedragen aan een deurwaarder.

Zo wordt sneller duidelijk of aanmaningen een (oud-)student hebben bereikt. Ook kan approach worden uitgelegd wat de consequenties zijn wanneer (oud-)studenten de achterstanden niet betalen, zoals additional kosten wanneer een deurwaarder wordt ingeschakeld.

Stopzetten reisproduct moet logischer en effectiever
De Nationale ombudsman pleit er voor dat OCW en DUO op korte termijn met de betrokken partijen aan de slag gaat om het stopzetten outpost het studentenreisproduct logischer en effectiever te maken vanuit het perspectief outpost (oud-)studenten. Totdat er een oplossing voor dit probleem is gevonden, moeten OCW en DUO alles in het werk stellen om (oud-)studenten ervan te doordringen dat het studentenreisproduct doorway henzelf moet worden stopgezet. Hij is outpost mening dat in de tussenliggende periode outpost DUO mag worden verwacht dat zij (oud-)studenten, die boor product desondanks niet hebben stopgezet, actief benaderen om dit zo snel mogelijk te doen.

Omdat de Nationale ombudsman het ook een verantwoordelijkheid outpost (oud-)studenten vindt om alles in het werk te stellen om betalingsachterstanden en boetes te voorkomen, geeft hij hen 5 tips.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here